FRIEDRICH MATTAUSCH & SOHN, A.G. FÜR TEXTILINDUSTRIEÚpravna na Českolipské ulici

Friedrich Mattausch se narodil 24. září 1800 (zemřel 3. 7. 1866) ve Verneřicích, jeho otec Franz Carl Mattausch byl mechanikem narozeným v č. p. 152 a jeho matkou byla Maria Anna Reiffová z č. p. 30, taktéž z Verneřic. Fabrikant Mattausch v Benešově nad Ploučnicí v roce 1825 postavil svou první továrnu tzv. Kleinfabrik v Českolipské ulici (později nár. podnik Benar 03 či ELECOM). Vznikla zde Mattauschova první přádelna (od roku 1973 zde sídlilo podnikové ředitelství n. p. Benar). V roce 1825 došlo zároveň i k založení Mattauschovy firmy.

Friedrich Mattausch

V popředí budovy na zpracování vlny

 Poté následovaly další přádelny::


Bedřichov (Friedrichstal – říkalo se jí Sturmfabrik)

Františkov nad Ploučnicí

Ostrý/Scharfenstein (na tzv. „Schlossplan")

Úpravna textilu v Benešově Novém Městě (Neustadt), budoucí Benar 01
 Úpravna se nacházela v Benešově (bělidlo, barevna, mandl atd.). Tkalcovna byla v Benešově na Novině a ve Františkově.


         Kromě tzv. Doktorského mlýna získal Mattausch na Novině i tzv. Büchsenmühle a zařídil zde tkalcovnu. Původně se zde upravovala ovčí vlna Eduarda Ritschela. Od roku 1930 zde byla snovárna a do roku 1945 se zde prováděly různé manipulace s ovčí vlnou. V roce 1938 byste mohli u Mattausche napočítat 76 000 spřádacích vřeten, 6 700 skacích vřeten, 1 200 tkalcovských stavů, 2 200 zaměstnanců. Vyrábělo se 16 milionů metrů ročně a 30 milionů v úpravně (zpracovávalo se i cizí zboží). Měl sedm vodních turbín a parní turbíny. V letech 1866 až 1893 byl prokuristou firmy Franz Mattausch a v letech 1893 až 1916 císařský rada, diplomovaný zemědělec, Alfred Frieser. V roce 1901 byla založená rodinná akciová společnost s názvem Friedrich Mattausch and Sohn, A.G. für Textilindutrie. V letech 1916 - 1940 byl centrálním ředitelem dipl. Ing. Ernst Frieser. Roku 1917 koupily akcie firmy Rakouské textilní závody, předtím Isak Mauttner and Sohn ve Vídni. Název firmy Mattausch pak byl: Textilwerke Mautner A.G. závod Friedrich Mattausch und Sohn A.G. pro textilní průmysl ve Františkově. V roce 1920 převzala akcie Mattauschovy a. s. Živnostenská banka v Praze. V roce 1940 koupila firmu Mattausch firma Rudolf Webers Erben, Macco – Spinnerein ve Šuknově. Majitelem byl Dr. Emil Viktor Kreibich.Franz Mattausch
       
Císařský rada Alfred Frieser
 
     Až do roku 1945 pracovali na vedoucích funkcích následující pánové: Filli Beruleit – centrální ředitel, ing. Wenzel Jänchen – obchodní ředitel, ing. Karl Althammer – ředitel úpravny, Franz Alliger – ředitel prodeje, ing. Artur Dietl – ředitel přádelny, Rudolf Seidel- ředitel tkalcovny, ing. Artur Lühne – provozní ředitel, ing. Horn – závodní architekt, Adolf Gampe – hlavní závodní představený. Ve funkcích vrchních mistrů pracovali: Basler, Hranostil, Tischler, Weigel – přádelna Františkov, Kirpal, Klapper- přádelna Ostrý, ing. Nowack, ing. Pietchmann – Bedřichov, Neumann, Werner – skárna (vlákna bavlny se seskají aby držela pohromadě) Benešov, Urban – tkalcovna Benešov, Ritschel Friedrich –elektrozařízení a provozy, Ritschel Josef – zámečnický a montážní mistr. Později zde pracovali: Püschel Konrád – disponent úpravny (zástupce šéfa), Barth Bruno – disponent tkalcovny, Schönfeld Josef – hlavní pokladník (General – Bevolm.), Strobach Werner – vedoucí nákupu.


První přádelna, budoucí Benar 03 či fa Elecom
Žádné komentáře

Používá technologii služby Blogger.