O Benešovu jubilejně - únor (I.)

Co vedlo periodika na území Čech nebo Rakouské monarchie zmínit se o našem městečku (v měsíci únoru) před 80, 90, 100, či před 110 lety?


Před 80 lety (1936).

Koncem ledna došlo v Rabštejně u České Kamenice k několika loupežím. Případu se ujmulo markvartické četnictvo a bylo brzy úspěšné. Údajný pachatel krádeží se jmenoval Fritsch a stopy po kradeném zboží vedly do Benešova. Benešovské četnictvo provedlo domovní prohlídku v podezřelém domku v Benešově Novém městě, ve kterém nalezlo tři balíky obsahující kradené zboží. Fritsch byl převezen do Benešova k výslechu tváří v tvář - postupně se přiznal, ke krádeži i místu přechovávání zcizeného. Byl převezen k soudu do České Kamenice a nalezené zboží byl vráceno svým majitelům.

10. února hovořil v jednom Benešovském hostinci obchodní zástupce L. Tsch. s krejčovským mistrem E. B. zcela vážně o politice. Přičemž tématem jejich rozhovoru bylo zcela nepokryté posmívání se vedení státu a nejvyšším politikům. V hostinci byli přítomni i státní úředníci a ti na oba povolali četnictvo. L. Tsch. byl ještě týž den zatčen a převezen do Litoměřic ke krajskému soudu. Krejčovský mistr E.L. měl nařízeno hned druhý den, zajít na četnickou stanici k výslechu. Obchodní zástupce L. Tsch. byl již delší dobu v podmínce, proto proti němu bylo postupováno jiným způsobem.

26. února byla v Benešově mezi 14-16 hodinou otevřena pojízdná poradna pro matky. Po 16 hodině se konzultační vozidlo vypravilo do jiných sídlišť benešovského okresu.

Před 90 lety (1926).

Byly prováděny průzkumy na zřícenině hradu Ostrý. Zúčastnil se jich starosta města Hegenbarth, dr. Kühn jako zástupce státního památkového úřadu a další představitelé okresu. V návaznosti na tento průzkum prohlásil starosta jménem městské rady, že se město rozhodlo podpořit plán mladoněmeckého spolku Jugendburg (Němečtí turneři), kterému pronajalo prostory Scharfensteinu pro jejich činnost. Tato mládežnická organizace měla v autentických středověkých prostorách rekonstruovat hradní komplex v historickém duchu a konzervovat současný dochovalý stav.

Zřícenina hradu Ostrý (Nordböhmischen ex. club)
Pod vedením hasičského velitele a předsedy spolku Franze Theißiga z Benešova nad Ploučnicí, proběhl velitelský den hasičů benešovského okresu. Z celkového počtu dvaceti velitelů se jich slavnosti zůčastnilo celých sedmnáct. Zároveň bylo dohodnuto, že další velitelský den se uskuteční ještě toho roku v červnu v Kerharticích.

Franz Theißig

22. února přesně ve dvanáct hodin odpoledne zemřel pan Hofmann, mistr s přádelny ve Františkově nad Ploučnicí firmy Mattausch. Zhroutil se z ničeho nic, když promlouval s jiným pracovníkem podniku.

Před 100 lety (1916).

Pohřešuje se Robert Schmidt z Benešova, člen Zeměbraneckého pěšího pluku „Litoměřice“ č. 9, který je internovám v Tomsku (na Sibiři). Již 9 měsíců o něm nejsou žádné zprávy.

Dále se dozvídáme, že ve velké válce k únoru 1916 padlo již 28 členů hasičů z Benešovského okresu. Celkem je nyní v boji nasazeno na 600 můžů-hasičů hasičského okresního spolku.

Před 110 lety (1906).

Prager Tagblatt informuje o vydání publikace o papírně v Benešově nad Ploučnicí od Emila Nedera.

V Jüdische Volksstimme z únoru 1906 se dozvídáme, že v předsednictvu židovské obce děčínské je členem MUDr. Josef Salus z Benešova. Ten je zároveň zástupcem židovské konfese pro okres Benešov.

MUDr. Josef Salus na zahradním pití vína.
V Lékárnických novinách (Drogisten Zeitung) je zmíněn Emil Jehne. Benešovský drogista zastupoval Benešov v Rakouském lékárnickém spolku.

Před 120 lety (1896).

Když v zemských volbách v Čechách roku 1895 výrazně uspěli opoziční mladočeši, odstoupil Franz Anton kníže Thun und Hohenstein v lednu roku 1896 ze své funkce místodržitele v Čechách. To nezůstalo bez odezvy a Benešov, městečko které bylo knížeti nakloněno, poslalo oficiální nótu, ve které vyjadřovalo svojí nejhlubší lítost nad odstoupením Jeho Exelence z funkce místodržitele v Čechách. Zasílalo uctivé poděkování a uznání jeho usilovné práce. List byl podepsán F. S. Schrötterem, starostou města Benešova.


Zdroje

Reichenberger Zeitung
Teplitz-Schönauer Anzeiger
Prager Tagblatt
Jüdische Volksstimme
Drogisten Zeitung
Bensener Weihnachtsbrief

Žádné komentáře

Používá technologii služby Blogger.