Přeskočit na hlavní obsah

Most přes Ploučnici a mýto

 V roce 1838 byla postavena silnice Benešov – Žandov – Česká Lípa. Od té doby vyvíjely zemské úřady na město tlak, aby si za vlastní prostředky postavilo most přes řeku Ploučnici a na něm vybíralo mýto. Město se však takovému nejistému podniku bránilo a raději několikrát investovalo do opravy původního dřevěného. V roce 1898 se městská rada přece jen rozhodla most postavit. Nutno říci, že od samého začátku nikdo nevěřil, že by se náklady mohly vrátit. V roce 1907 sepsalo město petici, aby byl most dán do státního užívání. To však dvorní dekret z 31. ledna 1883 neumožňoval a tak nezbylo městu nic jiného, než vypisovat každý rok výběrové řízení na pronájem. Vyhrál vždy ten, kdo se zavázal platit městu nejvíce. K mostu neodmyslitelně patřil domek výběrčího mýta. Stával u mostu na levém břehu Ploučnice.


Na domku byla vyvěšena cedule s cenovými údaji v korunách:

Pro 1 ks tažného zvířete v užitkovém potahu      0,20
Pro 1 ks tažného zvířete v luxusním potahu        0,30
Pro 1 kus hnaného dobytka velkého                    0,20
Pro  1 kus hnaného dobytka malého                    0,10
Pro 1 kus motocyklu                                            0,40
Pro 1 kus tříkolky                                                0,60
Pro 1 kus nákladního auta                                   1,50
Pro 1 kus osobního automobilu                           2,-

Mýto se vybíralo ve dvou směnách. Od  6.00 hodin do 14.00 hodin a poté do 22.00hodin. Jinak se mohlo jezdit zdarma. Výběrčí mýta měl služební čepici s nápisem "mostní mýto" (Brückenmaut). Jedním z nich byl i jistý Brosche. Ten však získal koncesi na prodej tabákových výrobků a postavil si mezi domkem mýtného a závorami trafiku. K těmto dvěma stavbám přibyla v roce 1925 další. Mezi domkem mýtného a trafikou si pan Ježek postavil stánek s občerstvením. Pro velikost objektu se mu říkalo hotel Ohni se. Později stánek převzal jistý Wenzel a provozoval zde prodej zeleniny. Celému prostoru, na kterém domky stály, se říkalo Hvězdice, protože se zde křížila dráha s Českolipskou ulicí, bývalou ulicí U mostu a s Nádražní ulicí. Doprava se časem natolik znásobila, že se mostu začalo říkat Zlatý mostek. Ročně přinášel do městského rozpočtu až 84 tisíc korun. Je pravdou, že řidiči neplatili mýtné s radostí. Náklady na případnou objížďku by však byly o mnoho vyšší a tak ji nic jiného nezbývalo. Mýto bylo zrušeno příchodem Wehrmachtu v roce 1938. Dřevěné domky byly strženy po roce 1945.


Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

FRIEDRICH MATTAUSCH & SOHN, A.G. FÜR TEXTILINDUSTRIE

Úpravna na Českolipské ulici Friedrich Mattausch se narodil 24. září 1800 (zemřel 3. 7. 1866) ve Verneřicích, jeho otec Franz Carl Mattausch byl mechanikem narozeným v č. p. 152 a jeho matkou byla Maria Anna Reiffová z č. p. 30, taktéž z Verneřic. Fabrikant Mattausch v Benešově nad Ploučnicí v roce 1825 postavil svou první továrnu tzv. Kleinfabrik v Českolipské ulici (později nár. podnik Benar 03 či ELECOM). Vznikla zde Mattauschova první přádelna (od roku 1973 zde sídlilo podnikové ředitelství n. p. Benar). V roce 1825 došlo zároveň i k založení Mattauschovy firmy. Friedrich Mattausch V popředí budovy na zpracování vlny  Poté následovaly další přádelny:: Bedřichov (Friedrichstal – říkalo se jí Sturmfabrik) Františkov nad Ploučnicí Ostrý/Scharfenstein (na tzv. „Schlossplan") Úpravna textilu v Benešově Novém Městě (Neustadt), budoucí Benar 01  Úpravna se nacházela v Benešově (bělidlo, barevna, mandl atd.

Josef Šuma - bojovali za svobodu

Pan Josef Šuma se narodil 6. prosince 1910 v Chrášťanech u Litoměřic. Za první republiky,  1. září 1929, nastoupil do školy leteckého dorostu (oddělení leteckých specialistů) v Prostějově. 15. listopadu 1930 byl přemístěn do poddůstojnické školy u leteckého pluku č. 6 v Milovicích a 15. března 1931 byl přidělen k 72. letce puku PRAHA v hodnosti četaře, polního leteckého střelce. Josef Šuma u zadní střelecké věže Welingtonu - únor 1942 Následuje Mnichov a v roce 1939 okupace zbytku Československé republiky. S tím se pan Šuma jako mnoho dalších nesmířil a 26. července 1939 přechází hranice do Polska. 5. srpna téhož roku je prezentován jako emigrant u čs. vojenské skupiny v Krakově, pod evidenčním číslem 1412. Dne 29. srpna vstoupil do polského letectva – „Corporal – Chief of the Air Force“ a přemístěn na letiště v Deblině. 2. září 1939 ustupuje  se skupinou čs. letců před německým Wehrmachtem směrem k rumunským hanicím a 23.září je zajat sovětskou armádou a internován v Česk

Historie benešovského fotbalu do roku 1945

       A mužstvo. O úplných počátcích benešovského fotbalu nemáme bohužel dochovány žádné písemné prameny a pamětníky jsme již nenašli. Víme jen, že prvními nadšenci byli Franz Tschakert, který organizoval mládež z Kolonie (dnešní Nádražní ulice) a Hugo Feig, fotbalový nadšenec tělem a duší.       V roce 1896 založili mladí sportovci Německý klub sportovních bratří Praha. Šlo většinou o středoškoláky z Malé strany a ze Smíchova. Jako houby po deští se poté začaly objevovat různé divoké fotbalové spolky. Začalo se hrát na stabilních místech a objevil se i spolek rozhodčích. Každý hráč mohl kdykoliv přejít k jinému oddílu, za který chtěli hrát. Výstroj, cestovné atd. si hráči platili sami. Později jim to hradily spolkové pokladny. Kdokoliv se také mohl zaučit za sudího. Většinou to byli vedoucí spolků a proti jejich verdiktům se v té době v podstatě nevyskytovaly žádné protesty. Hrálo se podle anglických pravidel - tak jak si je kdo vysvětlil. Sítě na branku v té době rovněž