Přeskočit na hlavní obsah

Zemědělská a průmyslová výstava v Benešově nad Ploučnicí, 22.-29. září 1895

Slavnostního otevření zemědělské a průmyslové výstavy spojené se sváteční ceremonií se i přes nepříznivé počasí zúčastnilo mnoho významných hostů. Přítomni byli samotní členové benešovského spolku, vysocí státní úředníci, velkoprůmyslníci, zástupci města Benešova a Verneřic, mnoho vystavovatelů a členů komise. Ulice města byly slavnostně vyzdobeny a procházel jimi průvod až k výstavišti, kde již čekalo vedení výstavy. Prezident expozice Mudr. Oswald Althammer (mimo jiné velitel benešovských ostrostřelců a sám výborný střelec), starosta města Benešova Florian Schrötter jr., okresní zemědělský předseda Josef Pietschmann, předseda benešovského zemědělského spolku pan Pfeifer. Tito všichni ve svých projevech ocenili význam výstavy nejen pro Benešov, ale i pro celý kraj. Následně promluvil poslanec Stefan Richter a pogratuloval jako zástupce země i okresu organizátorům výstavy k úspěšnému dokončení přípravných prací. Poté zde přítomný děčínský hejtman svobodný pán Von Baselli, prohlásil výstavu za zahájenou. Pro zemědělský spolek, ale i pro všechny zemědělce v okrese, znamená tato výstava vývojový mezník, jelikož se jedná první akci tohoto druhu v okrese. Výstava měla ve všech dnech velmi vysokou návštěvnost a to i přes silnou nepřízeň počasí. Mnoho návštěvníků přichází na výstaviště především ve večerních hodinách a kochá se exponáty za svitu moderních elektrických lamp a tak v těch chvílích Benešov připomínal spíše rušnou metropoli, než-li velmi klidné město. Každý den večer mezi 7 a 8 hodinou byla v akci světelná podívaná a elektrická dračí jeskyně. Tyto atrakce přinesly soutěži velikou pozornost. V neděli 22. září a v den následující byla připravena výstava drůbeže. K vidění prý bylo mnoho krásných druhů zvířat.

Vystavovatelé mohli získat tato ocenění:

zlaté medaile (ty byly předány minimálně dvě)
4 stříbrné a 8 bronzových medailí věnovaných státem
4 stříbrné a 8 bronzových medailí od zemského zemědělského úřadu
peněžní prémie ve výši 200 zlatých
Různých diplomů, peněžních cen či medailí bylo mnohem více, zde jsou uvedeny pouze ty nejvýznamnější.

Nejvyšší cenu, zlatou medaili, získala brusírna skla Eduarda Grunwalda z Varnsdorfu.

Další zlatou získal "za svá velice zdařilá a dobře ovladatelná piana" pan Anton Martinek z Teplic.

Stříbrnou medaili získal výrobce zbraní Anton Antonitsch z Ferlachu (ten již předtím získal zlatou medaili na výstavě v Mistelbachu).

Další stříbrnou medaili získal pan Franz Schmidt z Teplic, za svoji patentovanou (velmi výkonnou) řezačku zelí.

Vstupenky na benešovskou výstavu putovaly do slosovatelné loterie. Následují
tedy tažená čísla a ceny:

4200 mlátička (stroj, kterým se odděluje zrno od plev )
2659 lednička
2233 šicí stroj
4012 lovecká puška
1625 řezačka dříví
3585 pluh
7649 hodinky
2861 kukačkové hodiny
3722 pletený úl
64 dvě vázy na květiny
3851 vyřezávaný obraz
3266 zrcadlo s třemi panely
3634 předložka
7827 předložka
229 měděná forma na bábovku
4665 kalamář
2263 vyřezávaný košík
7785 plemeno bílé slepice (kuřata)
1360 bič pro kočího
6685 kalamář
601 nůž
309 půllitr
1095 půllitr
7152 psací potřeby

Z uvedeného vyplývá, že vstupenku na tuto výstavu si zakoupilo minimálně 7827 návštěvníků.

zdroje:
Prager Abendblatt: Ausstellung in Bensen. 1895, (216).
Prager Abendblatt: Ausstellung in Bensen. 1895, (224).
Wiener Landwirtschaftliche Zeitung: Landwirtschaftliche Ausstellung in Bensen. 1895, (65).
Teplitz-Schönauer Anzeiger: Aus Stadt und Land. 1895, (80).
Teplitz-Schönauer Anzeiger: Volfswirthschaft 1895, (82).
Teplitz-Schönauer Anzeiger: Aus Stadt und Land. 1895, (83).
Teplitz-Schönauer Anzeiger: Aus Stadt und Land. 1895, (84).
Österreichische Forst-Zeitung: Rundschau. 1895, (47).

Stříbrnou medaili získal výrobce zbraní Anton Antonitsch z Ferlachu.


Další zlatou získal " za svá velice zdařilá a dobře ovladadatelná piana " pan Anton Martinek z Teplic..

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

FRIEDRICH MATTAUSCH & SOHN, A.G. FÜR TEXTILINDUSTRIE

Úpravna na Českolipské ulici Friedrich Mattausch se narodil 24. září 1800 (zemřel 3. 7. 1866) ve Verneřicích, jeho otec Franz Carl Mattausch byl mechanikem narozeným v č. p. 152 a jeho matkou byla Maria Anna Reiffová z č. p. 30, taktéž z Verneřic. Fabrikant Mattausch v Benešově nad Ploučnicí v roce 1825 postavil svou první továrnu tzv. Kleinfabrik v Českolipské ulici (později nár. podnik Benar 03 či ELECOM). Vznikla zde Mattauschova první přádelna (od roku 1973 zde sídlilo podnikové ředitelství n. p. Benar). V roce 1825 došlo zároveň i k založení Mattauschovy firmy. Friedrich Mattausch V popředí budovy na zpracování vlny  Poté následovaly další přádelny:: Bedřichov (Friedrichstal – říkalo se jí Sturmfabrik) Františkov nad Ploučnicí Ostrý/Scharfenstein (na tzv. „Schlossplan") Úpravna textilu v Benešově Novém Městě (Neustadt), budoucí Benar 01  Úpravna se nacházela v Benešově (bělidlo, barevna, mandl atd.

Josef Šuma - bojovali za svobodu

Pan Josef Šuma se narodil 6. prosince 1910 v Chrášťanech u Litoměřic. Za první republiky,  1. září 1929, nastoupil do školy leteckého dorostu (oddělení leteckých specialistů) v Prostějově. 15. listopadu 1930 byl přemístěn do poddůstojnické školy u leteckého pluku č. 6 v Milovicích a 15. března 1931 byl přidělen k 72. letce puku PRAHA v hodnosti četaře, polního leteckého střelce. Josef Šuma u zadní střelecké věže Welingtonu - únor 1942 Následuje Mnichov a v roce 1939 okupace zbytku Československé republiky. S tím se pan Šuma jako mnoho dalších nesmířil a 26. července 1939 přechází hranice do Polska. 5. srpna téhož roku je prezentován jako emigrant u čs. vojenské skupiny v Krakově, pod evidenčním číslem 1412. Dne 29. srpna vstoupil do polského letectva – „Corporal – Chief of the Air Force“ a přemístěn na letiště v Deblině. 2. září 1939 ustupuje  se skupinou čs. letců před německým Wehrmachtem směrem k rumunským hanicím a 23.září je zajat sovětskou armádou a internován v Česk

Historie benešovského fotbalu do roku 1945

       A mužstvo. O úplných počátcích benešovského fotbalu nemáme bohužel dochovány žádné písemné prameny a pamětníky jsme již nenašli. Víme jen, že prvními nadšenci byli Franz Tschakert, který organizoval mládež z Kolonie (dnešní Nádražní ulice) a Hugo Feig, fotbalový nadšenec tělem a duší.       V roce 1896 založili mladí sportovci Německý klub sportovních bratří Praha. Šlo většinou o středoškoláky z Malé strany a ze Smíchova. Jako houby po deští se poté začaly objevovat různé divoké fotbalové spolky. Začalo se hrát na stabilních místech a objevil se i spolek rozhodčích. Každý hráč mohl kdykoliv přejít k jinému oddílu, za který chtěli hrát. Výstroj, cestovné atd. si hráči platili sami. Později jim to hradily spolkové pokladny. Kdokoliv se také mohl zaučit za sudího. Většinou to byli vedoucí spolků a proti jejich verdiktům se v té době v podstatě nevyskytovaly žádné protesty. Hrálo se podle anglických pravidel - tak jak si je kdo vysvětlil. Sítě na branku v té době rovněž