Rabenstein a poslední medvěd na Benešovsku


V lednu roku 1609 byl v benešovských lesích několikrát spatřen medvěd. Nicméně snaha o lokalizování jeho jeskyně nevycházela.

Medvěd po sobě bohužel zanechával nepěknou spoušť - v lesíku mezi Jedlkou a Benešovem bylo nalezeno roztrhané tělo neznámeho žebráka. Poddaní se díky tomu báli vycházet ze svých příbytků. Zejména pak navečer.

19. března (na Josefa) hajný Hans Feller ze Soutěsky č.p. 1 konečně objevil uleželé místo, na němž medvěd podle všeho často přebýval. Bylo pod  Rabensteinem (havraní kameny či šibenice) u vrchu Eichberg (též Dubová hora, 474 m, severně od Jedlky a severozápadně od Benešova n. Pl.). Lesní toto ihned oznámil vrchnosti na benešovském zámku, pod který patřila správa vrchu tamního lesa.

22. března byl zorganizován odlov medvěda. Nad Jedlkou byly v tu dobu desítky myslivců a lovců. K tomu byly nataženy sítě, které měly zvíře nasměrovat. Nebyla to pro bručouna překážka pražádná - po tom co se objevil si to razil přímo dolů z kopce k vesnici. Medvěd se dostal až k severní části kostela v Jedlce, ale tam na něj číhal Jonáš Paust von Liebstadt z Velké Bukoviny a Ostrého, jenž ho výstřelem z pistole zabil. K události byl později vytvořen dřevěný obraz zobrazující událost včetně vysvětlujícího textu. Obraz se objevoval v letech 1661 až 1708 v inventáři úřadu Malá Veleň panství Ostrý. Kam výjev poté zmizel, nikdo neví. Pravděpodobně se ztratil při veliké povodni v roce 1741.
Zelená značka Eichberg, červená Rabenstein, černá čára - možný směr trasy úniku medvěda
Veliký Rabenstein.

Jedná se o 10 až 20 metrů vysokou a 100 metrů dlouhou skalní stěnu zhruba v prostředku vrchu Eichberg nad Jedlkou. Poprvé byl masiv takto pojmenován již v roce 1628 (J. Schaller).

Podle profesora Josefa Emanuela Hibsche se jedná o zbytek stěny kráteru. Od konce devatenáctého století byly na tomto místě pořádány lesní koncerty a divadla. V roce 1909 padlo za oběť stavbě dřevěných domů několik 300 let starých buků. Už tenkrát to bylo z pohledu Severočeského exkursního klubu bráno jako ohromná ztráta.

Skalní stěny s jeskyněmi - dnes značené jako V soutěskách. Možné útočiště dravé zvěře. Autor fotografie: Luděk Smejkal

Skalní stěny s jeskyněmi - dnes značené jako V soutěskách. Možné útočiště dravé zvěře. Autor fotografie: Luděk Smejkal

zdroje:
Mitteilungen des Nordböhmischen Vereines für Heimatforschung und Wanderpflege, 1916
Mittheilungen des Nordböhmischen Excursions-Clubs, 1909

Žádné komentáře

Používá technologii služby Blogger.