Přeskočit na hlavní obsah

O Benešovu jubilejně - únor (I.)

Co vedlo periodika na území Čech nebo Rakouské monarchie zmínit se o našem městečku (v měsíci únoru) před 80, 90, 100, či před 110 lety?


Před 80 lety (1936).

Koncem ledna došlo v Rabštejně u České Kamenice k několika loupežím. Případu se ujmulo markvartické četnictvo a bylo brzy úspěšné. Údajný pachatel krádeží se jmenoval Fritsch a stopy po kradeném zboží vedly do Benešova. Benešovské četnictvo provedlo domovní prohlídku v podezřelém domku v Benešově Novém městě, ve kterém nalezlo tři balíky obsahující kradené zboží. Fritsch byl převezen do Benešova k výslechu tváří v tvář - postupně se přiznal, ke krádeži i místu přechovávání zcizeného. Byl převezen k soudu do České Kamenice a nalezené zboží byl vráceno svým majitelům.

10. února hovořil v jednom Benešovském hostinci obchodní zástupce L. Tsch. s krejčovským mistrem E. B. zcela vážně o politice. Přičemž tématem jejich rozhovoru bylo zcela nepokryté posmívání se vedení státu a nejvyšším politikům. V hostinci byli přítomni i státní úředníci a ti na oba povolali četnictvo. L. Tsch. byl ještě týž den zatčen a převezen do Litoměřic ke krajskému soudu. Krejčovský mistr E.L. měl nařízeno hned druhý den, zajít na četnickou stanici k výslechu. Obchodní zástupce L. Tsch. byl již delší dobu v podmínce, proto proti němu bylo postupováno jiným způsobem.

26. února byla v Benešově mezi 14-16 hodinou otevřena pojízdná poradna pro matky. Po 16 hodině se konzultační vozidlo vypravilo do jiných sídlišť benešovského okresu.

Před 90 lety (1926).

Byly prováděny průzkumy na zřícenině hradu Ostrý. Zúčastnil se jich starosta města Hegenbarth, dr. Kühn jako zástupce státního památkového úřadu a další představitelé okresu. V návaznosti na tento průzkum prohlásil starosta jménem městské rady, že se město rozhodlo podpořit plán mladoněmeckého spolku Jugendburg (Němečtí turneři), kterému pronajalo prostory Scharfensteinu pro jejich činnost. Tato mládežnická organizace měla v autentických středověkých prostorách rekonstruovat hradní komplex v historickém duchu a konzervovat současný dochovalý stav.

Zřícenina hradu Ostrý (Nordböhmischen ex. club)
Pod vedením hasičského velitele a předsedy spolku Franze Theißiga z Benešova nad Ploučnicí, proběhl velitelský den hasičů benešovského okresu. Z celkového počtu dvaceti velitelů se jich slavnosti zůčastnilo celých sedmnáct. Zároveň bylo dohodnuto, že další velitelský den se uskuteční ještě toho roku v červnu v Kerharticích.

Franz Theißig

22. února přesně ve dvanáct hodin odpoledne zemřel pan Hofmann, mistr s přádelny ve Františkově nad Ploučnicí firmy Mattausch. Zhroutil se z ničeho nic, když promlouval s jiným pracovníkem podniku.

Před 100 lety (1916).

Pohřešuje se Robert Schmidt z Benešova, člen Zeměbraneckého pěšího pluku „Litoměřice“ č. 9, který je internovám v Tomsku (na Sibiři). Již 9 měsíců o něm nejsou žádné zprávy.

Dále se dozvídáme, že ve velké válce k únoru 1916 padlo již 28 členů hasičů z Benešovského okresu. Celkem je nyní v boji nasazeno na 600 můžů-hasičů hasičského okresního spolku.

Před 110 lety (1906).

Prager Tagblatt informuje o vydání publikace o papírně v Benešově nad Ploučnicí od Emila Nedera.

V Jüdische Volksstimme z únoru 1906 se dozvídáme, že v předsednictvu židovské obce děčínské je členem MUDr. Josef Salus z Benešova. Ten je zároveň zástupcem židovské konfese pro okres Benešov.

MUDr. Josef Salus na zahradním pití vína.
V Lékárnických novinách (Drogisten Zeitung) je zmíněn Emil Jehne. Benešovský drogista zastupoval Benešov v Rakouském lékárnickém spolku.

Před 120 lety (1896).

Když v zemských volbách v Čechách roku 1895 výrazně uspěli opoziční mladočeši, odstoupil Franz Anton kníže Thun und Hohenstein v lednu roku 1896 ze své funkce místodržitele v Čechách. To nezůstalo bez odezvy a Benešov, městečko které bylo knížeti nakloněno, poslalo oficiální nótu, ve které vyjadřovalo svojí nejhlubší lítost nad odstoupením Jeho Exelence z funkce místodržitele v Čechách. Zasílalo uctivé poděkování a uznání jeho usilovné práce. List byl podepsán F. S. Schrötterem, starostou města Benešova.


Zdroje

Reichenberger Zeitung
Teplitz-Schönauer Anzeiger
Prager Tagblatt
Jüdische Volksstimme
Drogisten Zeitung
Bensener Weihnachtsbrief

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

FRIEDRICH MATTAUSCH & SOHN, A.G. FÜR TEXTILINDUSTRIE

Úpravna na Českolipské ulici Friedrich Mattausch se narodil 24. září 1800 (zemřel 3. 7. 1866) ve Verneřicích, jeho otec Franz Carl Mattausch byl mechanikem narozeným v č. p. 152 a jeho matkou byla Maria Anna Reiffová z č. p. 30, taktéž z Verneřic. Fabrikant Mattausch v Benešově nad Ploučnicí v roce 1825 postavil svou první továrnu tzv. Kleinfabrik v Českolipské ulici (později nár. podnik Benar 03 či ELECOM). Vznikla zde Mattauschova první přádelna (od roku 1973 zde sídlilo podnikové ředitelství n. p. Benar). V roce 1825 došlo zároveň i k založení Mattauschovy firmy. Friedrich Mattausch V popředí budovy na zpracování vlny  Poté následovaly další přádelny:: Bedřichov (Friedrichstal – říkalo se jí Sturmfabrik) Františkov nad Ploučnicí Ostrý/Scharfenstein (na tzv. „Schlossplan") Úpravna textilu v Benešově Novém Městě (Neustadt), budoucí Benar 01  Úpravna se nacházela v Benešově (bělidlo, barevna, mandl atd.

Josef Šuma - bojovali za svobodu

Pan Josef Šuma se narodil 6. prosince 1910 v Chrášťanech u Litoměřic. Za první republiky,  1. září 1929, nastoupil do školy leteckého dorostu (oddělení leteckých specialistů) v Prostějově. 15. listopadu 1930 byl přemístěn do poddůstojnické školy u leteckého pluku č. 6 v Milovicích a 15. března 1931 byl přidělen k 72. letce puku PRAHA v hodnosti četaře, polního leteckého střelce. Josef Šuma u zadní střelecké věže Welingtonu - únor 1942 Následuje Mnichov a v roce 1939 okupace zbytku Československé republiky. S tím se pan Šuma jako mnoho dalších nesmířil a 26. července 1939 přechází hranice do Polska. 5. srpna téhož roku je prezentován jako emigrant u čs. vojenské skupiny v Krakově, pod evidenčním číslem 1412. Dne 29. srpna vstoupil do polského letectva – „Corporal – Chief of the Air Force“ a přemístěn na letiště v Deblině. 2. září 1939 ustupuje  se skupinou čs. letců před německým Wehrmachtem směrem k rumunským hanicím a 23.září je zajat sovětskou armádou a internován v Česk

Historie benešovského fotbalu do roku 1945

       A mužstvo. O úplných počátcích benešovského fotbalu nemáme bohužel dochovány žádné písemné prameny a pamětníky jsme již nenašli. Víme jen, že prvními nadšenci byli Franz Tschakert, který organizoval mládež z Kolonie (dnešní Nádražní ulice) a Hugo Feig, fotbalový nadšenec tělem a duší.       V roce 1896 založili mladí sportovci Německý klub sportovních bratří Praha. Šlo většinou o středoškoláky z Malé strany a ze Smíchova. Jako houby po deští se poté začaly objevovat různé divoké fotbalové spolky. Začalo se hrát na stabilních místech a objevil se i spolek rozhodčích. Každý hráč mohl kdykoliv přejít k jinému oddílu, za který chtěli hrát. Výstroj, cestovné atd. si hráči platili sami. Později jim to hradily spolkové pokladny. Kdokoliv se také mohl zaučit za sudího. Většinou to byli vedoucí spolků a proti jejich verdiktům se v té době v podstatě nevyskytovaly žádné protesty. Hrálo se podle anglických pravidel - tak jak si je kdo vysvětlil. Sítě na branku v té době rovněž